Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа
/gosudarstvennye-uslugi/gosudarstvennye-uslugi-v-sfere-veterinarii-i-plemennogo-zhivotnovodstv/gosudarstvennye-uslugi-okazyvaemye-ku-nao-sbbzh/provedenie-veterinarno-sanitarnoj-ekspertizy-podkontrolnoj-produkcii-z/ privet